Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani angajează!

672

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ariceştii Rahtivani, nr. 75, judeţul Prahova, telefon 0244/380.068.