Prefectura Prahova informează cetățenii cu privire la valabilitatea documentelor necesare obținerii permisului de conducere

342

În atenția candidaților care susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere:

La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, fișa medicală sau avizul medical trebuie să fie în termenul de valabilitate, respectând termenele actelor normative în vigoare la data emiterii, după cum urmează:

1. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise anterior datei de 16.07.2019 sunt valabile 1 an de zile de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică organizat în cadrul unei școli de conducători auto.

2. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise în perioada 16.07201-3.10.2019 sunt valabile 6 luni de la data emiterii

3. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise începând cu data de 4.10.2019 sunt valabile un an de la data emiterii.

De asemenea, în cazul candidatului al cărui permis de conducere a fost anulat, este necesar ca și avizul psihologic eliberat de un laborator de spciealitate să fie în termenul de valabilitate, respectiv 6 luni de la data emiterii.