Prefectura Prahova angajează!

520

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ și Relații Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova, Palatul Administrativ Ploieşti, intrarea „B”, camera 63 – Registratură, Municipiul Ploieşti, Rd. Republicii nr. 2-4. judeţul Prahova, telefon 0244/524.111.