Oportunități de angajare la UEFA EURO 2020

928

În 2020 va avea loc aniversarea a 60 de ani de UEFA EURO. Pentru a sărbători acest moment turneul se va juca în 12 orașe europene, inclusiv în București, aducând astfel EURO mai aproape de fani și celebrând fotbalul și cultura din Europa.

Pentru a face toate aceste lucruri posibile avem nevoie de oameni pricepuți și dedicați în fiecare zonă. În această etapă a pregătirilor, FRF scoate la concurs următoarele job-uri:

 • Coordonator de Ceremonii
 • Manager pentru Serviciile dedicate Spectatorilor
 • Coordonator pentru Serviciile Echipelor

Coordonator de Ceremonii

Nivel ierarhic: Coordonator

Cu normă întreagă/redusă (%): 100%

Dată de începere: 01.09.2019

Dată de încheiere: 04.07.2020

Misiunea proiectului

Departamentul de Ceremonii (CERE) urmărește să ofere o experiență convingătoare, suveniruri și imagini grozave tuturor grupurilor țintă pe stadioanele UEFA EURO 2020 și telespectatorilor din lumea întreagă.

Responsabilități-cheie

Comunicare și cooperare

 • să ajute UEFA în identificarea agențiilor de producție locale de încredere în conformitate cu instrucțiunile UEFA
 • să ofere sprijin pentru UEFA oricând este necesar
 • să raporteze către UEFA conform cerințelor UEFA EURO 2020

Contribuție la recrutarea și instruirea voluntarilor implicați în operațiunile de ceremonii

 • să pregătească documentele folosite pentru instruirea voluntarilor
 • să participe la instruirea voluntarilor

Responsabilități în cadrul grupului de lucru CERE

 • să țină legătura și să gestioneze relația cu agenția locală de producție în fiecare zi
 • să instruiască echipa CERE la fața locului
 • să ofere instructaj agenției locale și artiștilor
 • să organizeze castinguri pentru artiști și pentru artiștii Fantertainment împreună cu agenția locală de producție

Responsabilități în momentul desfășurării evenimentului

 • să ofere sprijin tehnic și să gestioneze instrumentele tehnice la fața locului împreună cu agențiile locale de producție (wifi, intercom, console de sunet etc.)
 • să ofere instrumente de acreditare personalului agențiilor de producție, artiștilor și echipelor Fantertainment
 • să gestioneze facilitățile CERE la stadion și să identifice potențiale facilități de antrenament
 • să depoziteze, să păstreze și să gestioneze echipamentul de ceremonii
 • să livreze diferitele ceremonii dinaintea meciului și activitățile Fantertainment din ziua meciului în strânsă colaborare cu agenția locală de producție, cu Proiectul MHB, cu Serviciile Tehnice și cu Directorul de Meci

Administrație

 • să definească împărțirea responsabilităților și să elaboreze planul de ture pentru toate persoanele implicate în proiectul CERE

Profilul candidatului ideal

Cerințe obligatorii

 • cunoștințe de limba engleză (atât oral, cât și în scris) la nivel Proficiency, precum și un nivel similar la limba română
 • experiență anterioară în management de evenimente (preferabil în fotbal, evenimente sportive sau concerte)
 • capacitatea de a lucra în condiții de stres

Cerințe suplimentare

 • pasiunea pentru fotbal constituie un avantaj

Candidaturile se depun la adresa: resurse.umane@frf.ro, în atenția domnului Florin Șari, manager proiect UEFA EURO 2020. Dosarul de candidatură trebuie să conțină: un CV în limba engleză, format EUROPASS, o fotografie tip pașaport a candidatului, precum și o scrisoare de motivare.

Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie a.c.

Manager pentru serviciile dedicate spectatoriilor

Nivel ierarhic: Manager

Tip de contract: contract pe perioadă determinată

Locație: București

Dată de începere: 01.09.2019

Dată de încheiere: 09.07.2020

Misiunea proiectului

 • misiunea departamentului Experiența Spectatorilor și Relațiile cu Spectatorii (SPEC) este să creeze o experiență de neuitat pentru toți spectatorii turneului UEFA EURO 2020 și să le asigure acestora o călătorie fără cusur, oferind un nivel sporit de servicii dedicate spectatorilor
 • Managerul pentru Serviciile dedicate Spectatorilor Local Organizing Structure (LOS) va dezvolta și implementa programul de servicii dedicate spectatorilor în cadrul locului de desfășurare, în zilele de meci urmând să primească sprijin din partea echipei de voluntari dedicate acestui departament

Responsabilități-cheie

 • să finalizeze planul operațional pentru servicii dedicate spectatorilor, conturând serviciile care trebuie livrate spectatorilor în timp ce se află la locul de desfășurare
 • să reprezinte grupul de clienți spectatori la întâlnirile Venue Management (VMGT) și în cadrul grupurilor operative de muncă, livrând astfel nivelul de servicii solicitat pentru toți spectatorii UEFA EURO 2020
 • să gestioneze la fața locului soluționarea oricărei probleme care vizează spectatorii, escaladând problemele majore către echipa centrală a proiectului SPEC
 • să reprezinte un punct central de contact pentru VMGT în ce privește toate operațiunile și problemele legate de serviciile dedicate spectatorilor, oferind echipei pentru serviciile dedicate spectatorilor orice comunicare considerată relevantă în funcție de cerințe
 • să elaboreze și să implementeze un plan operațional pentru a sprijini deplasarea spectatorilor, în funcție de acces și de planul de flux elaborat de Managementul de Acces (ACCS) – aici sunt incluse revizia signalisticii dedicate spectatorilor, livrarea unui plan de poziționare a punctelor de voluntari și definirea instrumentelor puse la dispoziția voluntarilor
 • să gestioneze instruirea și plasarea echipei de voluntari din cadrul departamentului, inclusiv alocarea de roluri pentru aceștia, stabilirea planificării punctuale și asigurarea bunăstării generale a echipei
 • să pregătească documentele și bunele practici de servicii dedicate spectatorilor folosite în instruirea personalului, a voluntarilor și a stewarzilor
 • să definească și să livreze serviciul de informare pentru spectatori, incluzând informații despre orașul gazdă și despre locul de desfășurare, și elaborând manualele pentru voluntari
 • să definească și să livreze un plan operațional pentru a veni în sprijinul nevoilor lingvistice ale spectatorilor, folosind voluntari și ghiduri lingvistice
 • să elaboreze și să livreze un plan operațional care să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile
 • să ofere asistență în ce privește funcția de mobilitate a spectatorilor când este posibil
 • să fie punctul de contact pentru programul de servicii dedicate spectatorilor din orașul-gazdă, facilitând o abordare coordonată în ce privește gestionarea grupului de clienți spectatori
 • să raporteze în conformitate cu cerințele UEFA EURO 2020.

Profilul candidatului ideal

Cerințe obligatorii

 • cunoștințe de limba engleză (atât oral, cât și în scris) la nivel avansat, precum și un nivel similar la limba română
 • cel puțin doi ani experiență într-o funcție de management de evenimente, preferabil în servicii dedicate spectatorilor
 • între 1-3 ani de experiență în management de proiect

Cerințe suplimentare

 • cunoștințe avansate de MS Office
 • capacitatea de a lucra într-un mediu internațional și de a gestiona mai multe sarcini simultan
 • abilități avansate de comunicare scrisă și orală
 • atenție la detaliu și abilitatea de a privi în perspectivă
 • capacitatea de a planifica activități, de a păstra un sistem eficient de depozitare a documentelor, de a respecta standardele și termenele-limtă
 • abilități de organizare și de management de proiect

Candidaturile se depun la adresa: resurse.umane@frf.ro, în atenția domnului Florin Șari, manager proiect UEFA EURO 2020. Dosarul de candidatură trebuie să conțină: un CV în limba engleză, format EUROPASS, o fotografie tip pașaport a candidatului, precum și o scrisoare de motivare.

Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie a.c.

Coordonator pentru serviciile echipelor

Nivel ierarhic: Coordonator

Tip de contract: contract pe perioadă determinată

Locație: București

Dată de începere: 01.07.2019

Dată de încheiere: 20.07.2020

Misiunea proiectului

 • misiunea proiectului Serviciile Echipelor&Baze de Antrenament (Team Services&Training Grounds – TEAM) este stabilirea unui cadru profesionist pentru toate echipele naționale care participă la UEFA EURO 2020, oferindu-le acestora cele mai potrivite servicii.
 • Coordonatorul pentru Serviciile Echipelor din partea LOS (structurii organizaționale locale) este reprezentantul local pentru toate chestiunile legate de echipe și puntea de legătură pentru toate echipele naționale care și-au stabilit baza sportivă și/sau care joacă în orașul-gazdă.

Responsabilități-cheie

Responsabilități generale

 • să asigure în centrele de antenament o implementare excelentă a cerințelor, orientărilor și politicilor de cazare și deplasare ale echipelor, înainte și în timpul desfășurării UEFA EURO 2020
 • să elaboreze și să actualizeze planuri operaționale și hărți pentru hotelurile echipelor și pentru centrele de antrenament
 • să ofere sprijin managerului de mobilitate din partea LOS în ce privește implementarea procedurilor speciale pentru echipele naționale în aeroporturile relevante
 • să pregătească și să coordoneze vizite la fața locului în orașul-gazdă pentru echipele naționale, pentru UEFA și pentru furnizori și să participe la aceste vizite
 • să monitorizeze pregătirea facilităților de antrenament de către proprietarul centrului de antrenament (în special pregătirea terenurilor), precum și să implementeze cerințele și obligațiile contractuale pentru centrul de antrenament
 • să coordoneze instalarea diverselor materiale în centrele de antrenament și la hotelurile echipelor (elemente de branding și de signalistică, livrare și montare de garduri, materiale de antrenament etc.)
 • să monitorizeze implementarea principiului „clean site” și să asigure respectarea obligațiilor comerciale
 • să sprijine și/sau să ofere propria contribuție în elaborarea planului de siguranță și securitate pentru facilitățile echipelor

Comunicare și cooperare

 • principal punct de contact pentru echipele naționale pe durata șederii lor în orașul/țara gazdă, pentru proprietarii centrelor de antrenament și pentru ofițerii de legătură ai echipelor
 • raportare regulată în conformitate cu cerințele UEFA EURO 2020

Responsabilități în cadrul grupului de lucru TEAM

 • recrutarea, pregătirea și îndrumarea Asistentului pentru Serviciile Echipelor din partea LOS

Responsabilități în momentul desfășurării evenimentului

 • să ofere sprijin proprietarilor centrelor de antrenament și echipelor naționale în activitățile lor zilnice
 • să ofere sprijin echipelor naționale în organizarea sesiunilor de antrenament deschise publicului (dacă e cazul)
 • să păstreze contactul cu ofițerii de legătură ai echipelor
 • să ofere asistență la fața locului și să semnaleze eventualele probleme la aeroporturi, la centrele de antrenament și la hotelurile echipelor
 • să acorde UEFA sprijinul necesar în ce privește planificarea activităților echipelor naționale în ziua dinaintea meciului

Administrație

 • să creeze și să adapteze itinerariul vizitelor la fața locului pentru echipele naționale și să ofere feedback după fiecare vizită
 • să elaboreze raportul final al proiectului pentru Serviciile Echipelor LOS

Profilul candidatului ideal

Cerințe obligatorii

 • 3-5 ani experiență, preferabil în domeniul fotbalului
 • studii de licență sau un nivel similar
 • cunoștințe de limba engleză (atât oral, cât și în scris) la nivel Proficiency, precum și un nivel similar la limba română
 • excelente abilități de comunicare
 • disponibilitate să călătorească frecvent în orașul-gazdă și în împrejurimile acestuia la facilitățile selectate pentru echipe (permis de conducere obligatoriu)

Cerințe suplimentare

 • cunoștințe de alte limbi străine (orice limbă străină vorbită de membrii asociați UEFA)
 • experiență de lucru cu echipe de sport profesioniste și/sau cu asociații naționale de sport
 • capacitatea de a gestiona situații care implică un nivel ridicat de stres
 • capacitatea de a comunica și de a crea un mediu bazat pe încredere
 • capacitatea de a elabora un plan coerent și cronologic, de a stabili priorități, de a dezvolta un sistem de control și de a ajusta planurile
 • familiarizare cu bazele de antrenament preselectate și cu facilitățile de transfer pentru echipe.

Candidaturile se depun la adresa: resurse.umane@frf.ro, în atenția domnului Florin Șari, manager proiect UEFA EURO 2020. Dosarul de candidatură trebuie să conțină: un CV în limba engleză, format EUROPASS, o fotografie tip pașaport a candidatului, precum și o scrisoare de motivare.

Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie a.c.