Oportunitate de angajare la Primăria Orașului Urlați

191

Primăria Orașului Urlați, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – în cadrul Compartimentului Juridic – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă m domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 martie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Orașului Urlați, str. 23 August nr. 9, Județul Prahova, telefon 0244.271.429, fax 0244/270.010.