Oportunitate de angajare la Primăria Municipiului Ploieşti!

509

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Contracte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecționare, specializare sau copie a foii matricole în care se dovedește cunoștințele I.T.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 decembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 07 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 2, camera 609, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.