Oportunitate de angajare la Primăria Comunei Vâlcăneşti!

676

Primăria Comunei Vâlcăneşti, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de  inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Asistență Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 21 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vâlcăneşti, satul Vâlcăneşti nr. 261, judeţul Prahova, telefon 0244/227.550.