Oportunitate de angajare la Poliția Locală Ploiești

752

Poliția Locală Ploiești scoate la concurs 1 post Arhivar, nivel de studii M, grad profesional IA in cadrul Compartimentului Administrativ
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacante de Arhivar, nivel de studii M, treaptă profesională IA din cadrul Compartimentului Administrativ:
• Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni;
• Cunoştinţe operare calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.
• Certificat de absolvire pentru funcţia de arhivar, eliberat de un centru autorizat de formare profesională, recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, în copie.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:

• Publicare anunţ: 03.07.2023;
• Data limită de depunere a dosarelor: 14.07.2023;
• Selecţie dosare de concurs: 18.07.2023;
• Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 18.07.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 19.07.2023;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 20.07.2023;
• Proba scrisă: 25.07.2023, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 25.07.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 26.07.2023;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind proba scrisă: 27.07.2023;
• Interviul: 28.07.2023, ora 10:00;
• Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 28.07.2023;
• Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 31.07.2023;
• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind interviul: 01.08.2023;
• Afişare rezultate finale concurs: 02.08.2023.

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21
Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 03.07.2023-14.07.2023 la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:00, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri