O nouă finanțare europeană în valoare de aproximativ 5 milioane de euro pentru reducerea emisiilor de carbon în stațiunea Sinaia

526

În data de 24 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Vlad Gheorghe Oprea, primarul orașului Sinaia au semnat un nou contract de finanțare în valoare de aproximativ 22,7 milioane de lei pentru proiectul „NOCO2 – Cale pentru pietoni”.

Astfel, Primăria Orașului Sinaia, în calitate de beneficiar, a valorificat oportunitățile de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Inițiativa autorităților locale din Sinaia are în vedere creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de carbon, prin crearea unui traseu pietonal care să determine o creștere a interesului pentru circulația fără autoturisme private. Prin implementarea acestui proiect, turiștii și populația orașului vor beneficia de un pasaj pietonal integrat ce va asigura o tranzitare mai atractivă a stațiunii, diminuându-se totodată emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, persoanele cu dizabilități vor avea la dispoziție o infrastructură de circulație pietonală accesibilă.

Contractul semnat astăzi este cel de-al 6-lea contract cu finanțare europeană pentru orașul Sinaia.

“Vom construi 2 pasarele unice în România (una dotata cu lift, amplasată în spatele Colegiului Mihail Cantacuzino, pe Aleea Kusadasi) care vor traversa râurile Zgarbura, respectiv Izvorul Dorului. Punțile de legătură vor facilita accesul celor peste 5000 de sinăieni, în mai mare siguranța, din cartierele Izvor și Platou-Izvor către centru. “NOCO2” este proiectul prin care vom crește mobilitatea urbană, utilizând soluții inovative reducând emisiile de dioxid de carbon în orașul Sinaia, prin crearea unui traseu pietonal. Este astfel încurajată deplasarea cetățenilor pe jos în defavoarea plimbărilor cu autoturismul.”a declarat Vlad Oprea primarul orașului Sinaia

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1. Amenajarea unui pasaj pietonal integrat pentru populația și pentru turiștii orașului Sinaia, în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

2. OS2. Creșterea atractivității tranzitării pietonale a orașului Sinaia în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului definanțare.

3. OS3. Accesibilizarea și infrastructurii de circulație pietonală pentru persoanele cu dizabilități în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

4. OS4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,88% în termen de 30 de luni de la semnarea Contractului de finanțare și cu 3,70% în ultimul an de durabilitate a investiției față de scenariul fără proiect.

5. OS5. Creșterea numărului de persoane care utilizează trasee pietonale cu 2,22% în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare și cu 4,44% în ultimul an de durabilitate a investiției, față de scenariul fără proiect.

Durata totală de implementare a proiectului este 40 de luni.
Cheltuieli totale proiect = 22,755,436.29 lei
Cheltuieli totale nerambursabile = 22,300,327.55 lei (4.841.582,13 euro)
Cheltuieli totale contributie proprie = 455,108.74 lei

Până acum cele 5 proiecte câștigate însumează 16.435.673 euro la care se adaugă acesta în valoare de 4.841.582,13 euro. Total 21.277.255,1 euro

Proiectul „NOCO2 – Cale pentru pietoni” are o valoare totală de 22.755.436,29 lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape trei milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce peste 450 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului.