Nereguli grave găsite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor la peste jumătate din cei 700 de operatori economici verificați, din domeniul lapte și produse lactate. Sfaturi la achiziția laptelui și a produselor din lapte

516
lapte

În perioada 27.05 – 07.06.2019, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a desfăşurat o serie de acțiuni de control, la nivelul întregii țări, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la comercializarea, conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a laptelui de consum, a produselor lactate, laptelui conservat, parțial sau integral deshidratat, laptelui pentru cafea.

Vă prezentăm în continuare principalele rezultate ale campaniei naționale de verificare:

 • Au fost controlaţi  771 operatori economici constatându-se abateri la 454 (58,9 %);
 • A fost verificată o cantitate de  64,5 tone lapte de consum şi produse lactate,  din  care cca  8,2 tone produse (12,7%) nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.

Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri:

 • oprirea temporară de la comercializare a cca 3,6 tone lapte de consum şi produse lactate în valoare de 32.900 lei până la remedierea neconformităţilor constatate;
 • oprirea definitivă şi scoaterea din circuitul consumului uman a circa 913 kg produse în valoare de 11.744 lei care erau improprii consumului uman;
 • aplicarea de 638 sancţiuni contravenţionale, constând în 320 avertismente şi 318 amenzi contravenţionale însumând 1.460.600 lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

În cursul acţiunii de control s-au constatat o serie de abateri dintre care menţionăm:
1.    CONFORMITATEA LAPTELUI DE CONSUM SI A PRODUSELOR LACTATE
Comercializarea produselor cu parametrii neconformi celor declaraţi sau ai celor prevăzuţi în actele normative în vigoare
– Comercializarea produselor cu caracteristici organoleptice necorespunzătoare, în județele Galață, Brăila și Argeș
– În 69% dintre judeţe se comercializau lapte de consum şi produse lactate în afara datei durabilităţii minimale, respectiv  a datei  limită de consum  stabilite  de  producători, respectiv în județele Gorj, Mehedinți, Mureș, Satu Mare, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Galați, Ilfov, Neamț, Olt, Arad, Hunedoara, Timiș, Brașov, Maramureș, Bistroța Năsăud, Argeș, Vaslui, Călărași, Vrancea și Municipiul București. 
– Starea ambalajelor produselor (ambalaje deteriorare, cu inscripționări ilizibile, ambalaje bombate), în județele Cluj, Călărași, Botoșani, Dolj.

2. Aproximativ 7,26% din cantitatea de lapte și produse lactate controlată nu asigura informarea consumatorilor, astfel încât să permită alegerea sortimentului dorit de către consumator 
Astfel, în timpul acțiunilor de control s-a constatat:
– Lipsa totală sau parţială a elementelor de caracterizare-identificare (tipul sau denumirea produsului, zona de proveniență, date despre producător, elemente de identificare nelizibile etc.), în județele Argeș, Teleorman, Bistrița Năsăsud, Iași, Galați, Neamț, Constanța, Buzău, Tulcea, Bacău, Giurgiu, Vrancea, Botoșani, Vaslui, Brașov, Arad

– Utilizarea de denumiri sub care se vând produsele, eronate, incomplete sau alese astfel încât să inducă în eroare consumatorul asupra naturii reale a produsului, în județele Vâlcea, Arad, Alba, Brașov, Bihor, Argeș, Ialomița, Vaslui, Vrancea, Galați și Municipiul București.

– Lipsa înscrierii sau înscrierea eronată a listei ingredientelor sau a cantității nete, în județele Vâlcea, Constanța, Bacău, Vrancea, Suceava.

– Lipsa ȋnscrierii sau înscrierea incompletă a declarației nutriţionale, în județele Sibiu, Vâlcea, Suceava, Vaslui, Botoșani, Arad, Galați, Iași, Buzău, Cluj, Neamț, Constanţa, Bacău,

– Lipsa inscripţionării sau inscripţionarea incorectă a datei durabilităţii minimale/ datei limită de consum, în județele Alba, Mehedinți, Caraș-Severin, Sibiu, Brașov, Constanța, Galați.

– Elemente de identificare netraduse în limba română s-au constatat la în judetele Arad, Mureș, Harghita, Brasov, Maramureș, Satu-Mare.

– Lipsa inscrierii procentului ingredientului mentionat in denumirea produsului în judetele
Alba, Vaslui, Bistrita Nasăud.

– Lipsa inscrierii substantelor cu efecte alergene în județele Alba, Vaslui, Bihor, Neamț.

– Expunerea înlocuitorilor de produse lactate (cu grăsimi vegetale în conţinut) în acelaşi spaţiu cu produsele lactate, în județele Brașov, Prahova, Teleorman, Neamt, Iași.

– Lipsa indicarii originii laptelui materie primă, în județele Alba, Satu-Mare, Iași, Galati.

3. 26% dintre operatorii economici controlaţi prezentau abateri de la prevederile legale referitoare la afişarea preţurilor

Neafişarea  preţului pe unitatea de măsură (lei/kg) sau într-o formă ușor lizibilă, în județele Mehedinți, Arad, Hunedoara, Alba, Mures, Covasna, Brasov, Satu-Mare, Argeș, Călărași, Ialomița, Prahova, Constanţa, Bacău, Vaslui, Iași.

Lipsa afişării preţurilor de vânzare sau afișarea prețurilor într-o formă ilizibilă, în județele Olt, Caraș-Severin, Mureș, Bihor, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș Dâmbovița, Giurgiu, Tulcea,  Galați, Buzău, Vrancea, Suceava, Vaslui.

4.  Nerespectarea condiţiilor depozitare şi comercializare a produselor, în județele Olt, Prahova, Cluj, Constanța, Vaslui, Iași, Ilfov.

– Comercializarea produselor la alte temperaturi decât cele impuse de producători, în județele Caraș-Severin, Brașov, Mureș.

– Neînregistrarea temperaturile realizate de vitrinele frigorifice cu produse lactate, expuse la comercializare au fost înregistrate în județele Bihor, Giurgiu, Bacău.

5.  Modul de desfășurare a  promotiilor publicitare (neindicarea prețului vechi în cazul promoțiilor, lipsa informarii asupra duratei promoţiei, lipsa produsului din ofertă în stoc nefiind aprovizionat la data de debut a ofertei), în județele Mehedinți, Caraș-Severin, Bistriţa Năsăud, Satu Mare.

Modul de respectare a prevederilor Legii nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare (prețul neafoșat corect, inadvertență între prețul de la raft și prețul de la casa de marcat, lipsa traducerii etichetei în limba română, denumiri ale produselor care nu reflectă compoziția de ingrediente prezentată pe etichetă etc.), în județele Timiș, Arad, Călărași,  Teleorman, Constanţa, Vaslui, Ilfov,

6. ALTE ABATERI

Utilizarea la comercializarea produselor vrac cu cântare neverificate metrologic, în județele Bistrița-Năsăud, Giurgiu,  Constanţa, Iași, Vaslui.

Lipsa autorizației de funcționare a magazinului, în județele Brașov, Vaslui și Iași.
SFATURI  PENTRU  CONSUMATORI la achiziția laptelui și a produselor din lapte:

 • Acordati o atenţie deosebită când cumpărați lapte și produse din lapte asupra modului de prezentare a ambalajului; în cazul în care ambalajul este bombat înseamnă că a început procesul de fermentare şi produsul nu mai este propriu consumului uman;
 • Acordati atenţie deosebită condițiilor de depozitare, atât în magazinul de desfacere cât și la domiciliu; verificaţi dacă laptele şi produsele lactate sunt păstrate la temperatura indicată de producător; refuzaţi să achiziţionaţi produse care au fost expuse la comercializare la alte temperaturi decât cele indicate de producător.
 • Solicitati vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat sistemul de autoservire, să vă arate eticheta produsului pentru a analiza compoziţia şi, mai ales, încadrarea în data durabilităţii minimale;
 • Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare.
 • Când doriţi să cumpărati lapte şi produse din lapte, solicitaţi informaţii suplimentare vânzătorilor cu privire la natura produselor pe care doriţi să le cumpăraţi, întrucât există cazuri în care comercianţii expun la vânzare, în acelaşi spaţiu înlocuitori de produse lactate alături de produse lactate; în condiţiile în care modul de prezentare (formă de calup, dimensiuni, aspect, culoare) şi chiar de etichetare sunt asemănătoare, diferenţierea este îngreunată, motiv pentru care este absolut necesar să solicitaţi informaţii suplimentare din partea personalului cu atribuţii de vânzare din cadrul magazinelor. Vă informăm că, în înlocuitorii de produse lactate, grăsimile lactate au fost înlocuite parţial sau total cu grăsimi de altă origine decât cea lactată.
 • Refuzati produsele care prezintă data durabilității minimale/data limită de consum modificată sau depăşită.
 • La cumpărarea produselor alimentare şi, implicit a laptelui si produselor din lapte, solicitati  şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba, în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs.
 • Nu cumpăraţi lapte şi produse din lapte din locuri neautorizate; comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibara bon de casă cu care să justificati tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.