Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova scoate mai multe posturi la concurs

696

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de conservator – Secția Muzeul „Flori de mină“, Cheia.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de scurta durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul biologie, specialitatea științele naturii;
 • vechime în muncă – minimum puțin 6 ani și 6 luni;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova din Ploiești, str. Slt. Erou Călin Cătălin nr. 1, telefon: 0244/597.896, 0749/038.050.

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent de specialitate – Biroul Buget – Contabilitate – Salarizare și Control Intern.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă – minimum puțin 6 ani și 6 luni;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova din Ploiești, str. Slt. Erou Călin Cătălin nr. 1, telefon: 0244/597.896, 0749/038.050.

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inginer – Biroul Achiziții Publice și Marketing.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul inginerie, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
 • vechime în muncă – minimum puțin 6 ani și 6 luni;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova din Ploiești, str. Slt. Erou Călin Cătălin nr. 1, telefon: 0244/597.896, 0749/038.050.