Municipiul Câmpina scoate un post la concurs

789

Primăria Municipiului Câmpina, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior – Compartimentul Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public şi privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specializările: inginerie civilă: inginerie urbană și dezvoltare regională: infrastructura transporturilor metropolitane; căi ferate, drumuri și poduri; geologie: geochimie; măsurători terestre și cadastru; cadastru și managementul proprietăților;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova, telefon 0244/336.134, interior 155, e-mail resurscumane@primariacampina.ro