Modificari care produc efecte pe perioada starii de urgenta: (conform art. 78^1 din Ordinul nr. 502/417/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 253/27.03.2020)

1. Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență, se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fara viza medicului expert (pentru certificatele care depasesc 90 sau 183 zile de incapacitate de munca).

2. Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, adeverința se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

3. Certificatele de concediu medical se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fara viza medicului de familie si fara viza medicului de medicina muncii (pentru risc maternal).

4. Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

5. Prin excepție, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență, pentru următoarele situații:a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);b) pentru perioada de internare în spital;c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;e) în caz de carantină;f) pentru risc maternal;g) pentru îngrijirea copilului bolnav;h) pentru asigurații aflați carora concediile medicale le sunt emise de catre Casele de Asigurari de Sanatate i) pentru asigurații cu afecțiuni cardiovasculare, neoplazii, SIDA sau tuberculozaj) alte situații decât cele menționate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;k) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.

6. Certificatele de concediu medical care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță constituie document justificativ de plată și se depun de către angajatorii sau asimilatii angajatorilor la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.