Ministerul Sănătății și Direcțiile de sănătate digitalizează procedurile de autorizare și avizare

529

Ministerul Sănătății și Direcțiile de sănătate publică vor simplifica și digitaliza procedurile de autorizare și avizare, în urmatoarea perioadă.

Dupa proiectul care vizează îmbunătățirea acoperirii vaccinale la nivel național, în această săptămână, Ministerul Sănătății a primit aprobare pentru cel de-al doilea proiect din cele 7 de interes major depuse
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Finanțarea europeană de peste 21 milioane de lei va fi utilizată pentru creșterea capacitații administrative a Ministerului Sănătății și a Direcților sănătate publică județene/ a Municipiului Bucuresti prin introducerea unor soluții informatice eficiente.

„Am gandit acest proiect cu scopul de a reduce birocrația și crește transparența instituțională. Vor fi implementate măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni și de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri. Vom reduce timpii de așteptare prin digitalizarea serviciilor de avizare și autorizare, arhivarea electronică, digitalizarea fluxurile de lucru de bază din minister. Proiectul are și o componentă de formare profesională prin instruirea a 200 de persoane implicate în acest proces de implementare a soluțiilor informatice”, a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Proiectul va contribui la soluționarea nevoilor identificate la nivelul MS/DSP prin:
a) posibilitatea constituirii dosarelor electronice pentru avizare/autorizare prin implementarea înregistrării electronice si a arhivarii electronice a documentelor la nivelul MS/DSP;
b) digitizarea fluxurilor interne ale MS/DSP aferente avizării/autorizării prin intermediul platformei informatice și asigurarea lucrului colaborativ pe documente, eliminând posibilitatea dublării și inconsecvenței datelor și informațiilor deținute în cadrul instituției;
c) dezvoltarea și implementarea unei soluții de portal care va asigura accesul facil al cetățenilor și mediului de afaceri pentru completarea formularelor electronice și încărcarea documentelor aferente dosarelor de solicitare. De asemenea, se va realiza instituirea unui mecanism electronic de schimb al informațiilor între instituție și cetățeni/mediul de afaceri/beneficiari prin intermediul portalului integrat cu modulul de înregistrare electronică, eliminând astfel obligativitatea depunerii solicitărilor în format letric la sediul instituției, oferind posibilitatea completării dosarelor fără deplasarea la sediul instituției;
d) retro digitalizarea dosarelor de avizare/autorizare din arhiva fizica din ultimii trei ani, asigurându-se accesul rapid al personalului implicat în procesele de avizare/autorizare repetitive (vizele anuale), reducând astfel considerabil durata procesului.

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.