Medicii de familie pot acorda consultații la distanță pentru afecțiunile cronice

562

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că, potrivit legislației în vigoare, persoanele asigurate pot beneficia de consultații la distanță acordate de către medicii de familie.

Astfel că, medicii de familie pot acorda consultații la distanță pentru afecțiunile cronice, prin orice mijloace de comunicare, respectând aceleași condiții de acordare ca și în cazul consultațiilor în cabinet pentru afecțiunile cronice. Servciile medicale în acest caz sunt incluse în plata per capita.

Medicul consemnează consultația medicală la distanță în registrul de consultații și în fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată, și emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Aceste documente se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronică.