O serie de măsuri suplimentare au fost dispuse de către reprezentanții Primăriei Ploiești în contextul evoluției epidemiei de coronavirus COVID-19. Acestea vor fi adoptate la nivelul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Ploiești precum și la nivelul instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești.

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a dispus, astăzi, luarea unor măsuri suplimentare în contextul evoluției epidemiei de coronavirus COVID-19.

Măsurile respective vor fi adoptate la nivelul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Ploiești precum și la nivelul instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești. Astfel, se suspendă activitățile publice, cât si cele private, desfășurate în interiorul incintelor instituțiilor de cultură și sportive aflate sub autoritatea Municipiului Ploiești, respectiv: Teatrul „Toma Caragiu”, Filarmonica „Paul Constantinescu”, Casa de Cultură “I. L. Caragiale”, Clubul Sportiv Municipal.

Totodată, se suspendă orice activitate cultural-artistică, educativă, religioasă și sportivă în incinta sălilor aparținând Municipiului Ploiești.În același context, sălile de ședință din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești se vor dezinfecta după fiecare utilizare.

Cetățenilor care apelează la serviciile instituției nu li se va mai permite accesul în clădire. Aceștia vor staționa la intrarea in instituție, unde va coborî reprezentantul compartimentului de specialitate, care îi poate acorda informațiile necesare.

Numai dacă este nevoie, în fiecare dimineață, directorii și șefii de serviciu vor solicita, sub semnătură personală, aprobarea pentru persoanele din exteriorul instituției care ar trebui să intre în clădire în ziua respectivă. Lista aprobată de Administratorul Public al Municipiului Ploiești va fi transmisă la intrarea în clădire personalului de pază de la Poliția Locală Ploiești.

De asemenea, orice cetățean va intra in instituție doar după ce va fi notat în registrul de intrare cu nume, prenume, adresa, persoana la care trebuie să ajungă în cadrul instituției.

Funcționarul public va coborî să preia cetățeanul sau să rezolve problema, în spațiul amenajat pentru public, la intrarea principală.Astfel, angajații care asigură relațiile cu publicul și registratura își vor desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de protecție, respectiv prin purtarea de mănuși și mască, după caz.

Personalul care desfășoară activitate de încasări și plăți își va desfășura activitatea cu mască, mănuși, dezinfectant.Reprezentanții Compartimentului Protecție Civilă și Protecția Muncii vor verifica zilnic daca sunt respectate măsurile de igienă în instituție: spații dezinfectate, săpun și hârtie igienică la toalete, dezinfectant în fiecare birou/serviciu/direcție.

Toți salariații municipalității sunt obligați să poarte ecuson.Angajații aparatului de specialitate din cadrul U.A.T. Municipiul Ploiești își vor desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de igienă și siguranță și au obligația de a anunța telefonic șeful ierarhic superior cu privire la apariția unei simptomatologii/contactul cu persoane care vin din țările în care au fost confirmate cazuri de COVID-19, fiindu-le interzisă prezența la locul de muncă în acest context.