Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova (CJSU) au fost convocați, astăzi, 02 iulie 2020, într-o ședință extraordinară, realizată prin sistemul audioconferință. În cadrul întâlnirii, membrii CJSU au aprobat întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern (HG) privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Executivului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova, în luna iunie 2020.

În acest proiect au fost prinse nouă unități administrativ-teritoriale și Consiliul Județean Prahova, cu mai multe lucrări de reparații, consolidări și refaceri în infrastructura afectată de fenomene meteo și hidro periculoase.

Valoarea totală a sumelor solicitate pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova, în perioada amintită mai sus, este de 64 802 mii lei.

Cele nouă localități prinse în acest proiect de HG sunt: Ariceștii Zeletin, Cornu, Gornet, Iordăcheanu, Poiana Câmpina, Gura Vadului, Posești, Telega, Valea Doftanei. De asemenea, în listă sunt cuprinse și comunele Brebu și Lapoș, însă, în acest caz, banii vor fi gestionați de CJ Prahova, fiind vorba despre lucrări aflate în administrarea instituției județene. Calamitățile naturale au afectat drumuri comunale și județene, poduri și podețe, bazine de alimentare cu apă, apărări de mal ale unor cursuri de apă etc.

Pe ordinea de zi au mai fost și alte patru puncte: stabilirea măsurilor de competență și identificarea de soluții pentru evitarea risipei alimentare provocată de produsele achiziționate în cadrul Programului pentru școli al Uniunii Europene (în contextul economic creat de pandemia COVID-19); analiza acțiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități; aprobarea Raportului de Sinteză privind evaluarea pagubelor la culturile agricole afectate de seceta pedologică prelungită; stabilirea unui termen pentru Comitetele Locale pentru Situații de Urgență în vederea elaborării/actualizării planurilor de evacuare ale localităților.