La SPCLEP Ploiesti documentele în vederea obținerii actelor de identitate se depun doar în baza programărilor online

711

SPCLEP Ploiesti reaminteste cetățenilor municipiului Ploiești și ai celor opt comune arondate Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Ploiești (Balta Doamnei; Berceni; Drăgănești; Dumbrava; Gherghița; Gorgota; Poienarii Burchii; Puchenii Mari) că, în vederea respectării regulilor de distanțare fizică, pentru a fi în siguranță, atât dumneavoastră, cât și lucrătorii Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanelor, documentele în vederea obținerii actelor de identitate se depun doar în baza programărilor online.

Programările pentru „EVIDENŢA PERSOANELOR” (acte de identitate: cărți de identitate; cărți de identitate provizorii și vize de reședință) se efectuează la Ghișeele 1 si 2, accesând următorul link:
http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html .

Persoanele care nu dețin adrese de e-mail sau nu au posibilitatea programării online, pot solicita efectuarea de programări online, de luni până vineri, în intervalul orar 08.30 – 13.00, la nr. de tel. 0722.689.591. Vor fi consiliate și li se va efectua programare online
De asemenea, potrivit Art 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

“Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
În conformitate cu prevederile Art. 15 alin. (5) din OUG nr. 97/2005, actualizată, privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români:

„Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.
În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.”

​În cazurile excepționale, în care persoana dorește eliberarea (soluționarea cererii pentru eliberarea actului de identitate) într-un termen mai scurt, aceasta va depune o cerere-vezi model anexat sau accesând următorul link: http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/reducere%20termen.htm, împreună cu documentele obligatorii privind eliberarea unui nou document la ghișeul unde s-a prezentat pentru depunerea actelor sau la Ghișeul Eliberări -Informații.

Solicitarea va cuprinde obligatoriu datele de identificare, un nr. de telefon pentru contact, precum și documente justificative care să ateste celeritatea eliberării cărții de identitate.
ATENŢIE: Reducerea termenului pentru obținerea actelor de identitate se poate solicita DOAR PENTRU MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE!