Primăria Municipiului Ploiești a demarat reabilitarea termică a șase blocuri. Vezi costurile

378

Primăria Municipiului Ploiești demarează noi lucrări de îmbunatățire a peformanțelor energetice la nivelul blocurilor din municipiu.

Municipalitatea a semnat contractul de execuție lucrări în cadrul proiectului EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 2” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 121382.

Executant al lucrărilor este S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L., iar diriginte de șantier este S.C. CASIDO S.R.L. Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Amplasamentele care vor beneficia de îmbunătățirea performanțelor energetice sunt următoarele:

 • Bloc 8 B, Strada 8 Martie, nr. 1A;
 • Bloc 8 C1, Bd. Republicii, nr. 183;
 • Bloc 8 C2, Bd. Republicii, nr. 183;
 • Bloc 10 F, Bd. Republicii, nr. 179;
 • Bloc10 C1C2, Strada Sinăii nr. 1A;
 • Bloc 17 C, Bd. Republicii, nr. 195A;

Proiectul derulat de administrația publică ploieșteană prevede realizarea următoarelor categorii de lucrări la nivelul blocurilor menționate:

 • placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură;
 • izolarea soclului cu polistiren extrudat, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocurile au spații comerciale la parter;
 • reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă;
 • termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente;
 • schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
 • închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
 • schimbarea ușilor de acces în clădire care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
 • înlocuirea instalației de încălzire și apă caldă menajeră din subsol;
 • izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și apă caldă menajeră din subsol;
 • montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului;
 • montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare, dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;
 • înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spațiilor comune ale blocului;
 • verificare tablou electric părți comune;
 • înlocuire lift;

         –  organizarea de șantier în vederea execuției lucrărilor;

 • demontare/montare platbanda instalație paratrăsnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;
 • refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;
 • demontarea și montarea unităților de aer condiționat de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare;

– alte lucrări specifice prevăzute în Proiectul Tehnic.

Valoarea contractului aminitit este de 7.406.034,76 lei, făra T.V.A., reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și bugetul local al Municipiului Ploieşti.