Judecătoria Ploieşti publică lista cauzelor care se vor judeca pe durata stării de urgenţă

523

LISTA CAUZELOR CARE SE VOR JUDECA PE DURATA STĂRII DE URGENŢĂ:

A. În materie civilă:
– Ordin de protecţie
– Ordonanţă preşedinţială în materie de familie
– Cereri privind internarea medicală nevoluntară
– Măsuri asigurătorii
– Cereri de suspendare provizorie a executării silite
– Delegare temporară autoritate părintească
– Tutelă; curatelă; punere sub interdicţie
– Încuviinţare executare silită
– Cauze în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor

B. În materie penală:
a. Cauzele prevăzute de art. 43 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 195/2020:
– cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi martorilor; cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medicale, cele cu persoane vătămate minori
– actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată
– cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală
– cauzele privind infracţiunile flagrante
– cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive
– contestaţiile împotriva măsurilor asigurătorii
– cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
– cauzele care cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor
– aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical
– cauzele privind infracţiuni contra siguranţei naţionale
– cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor

b. Cauzele de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de fiecare judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de cameră preliminară sau complet de judecată, ca de exemplu:
– Cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau alte sesizări, date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, conform art. 53 Cod procedură penală
– Cauze privind amânările şi întreruperile de executare pedeapsă
– Cauze privind liberarea condiţionată
– Cauze în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor
– Contestaţii împotriva încheierilor date de judecătorul de supraveghere, prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate

CELELALTE CAUZE SE SUSPENDĂ DE DREPT POTRIVIT ART. 42 ALIN. (6) DIN DECRETUL NR. 195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI.