Iulian Dumitrescu: Am depus prima cerere de finanțare pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în județul Prahova

974

Consiliul Județean Prahova a depus cererea de finanțare pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic, în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură mare în domeniul distribuției și transportului gazelor naturale.

Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, iar valoarea acestuia este de 150.989.246,42 de lei (aproximativ 31.000.000 de euro).

„Deși noi, cei din Prahova, suntem numiți „găzari”, zeci de localități din județ nu sunt racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale. Am făcut primul pas pentru a schimba această stare de fapt. Prin proiectul demarat astăzi, aproximativ 9000 de gospodării din 9 localități se vor putea conecta, într-o primă fază, la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Pe lângă îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, introducerea gazelor naturale creează condiții pentru dezvoltarea economică a respectivelor localități. Urmează proiecte de acest gen și în alte localități prahovene”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Finanțarea proiectului elaborat de administrația publică județeană în parteneriat cu cele 9 localități prahovene va fi asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 8 – Sisteme Inteligente și Sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 – Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Obiectivul principal îl constituie creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale utilizate pentru realizarea serviciului comunitar de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, în special prin utilizarea tehnologiilor IT, pentru a sprijini provocările legate de cerere și de ofertă, precum și prin integrarea activităților de transport, distribuție și consum final. Prin acest proiect se va realiza o rețea nouă de distribuție a gazelor naturale, cu o funcționalitate inteligentă.

Operațiunile prevăzute în cadrul Obiectivului Specific 8.2 finanțează activități privind dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

Proiectul are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.