ITM Prahova verifică în luna martie instalațiile de îmbuteliere a gazului petrol lichefiat-G.P.L din Prahova

789

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară în luna martie 2019 acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime  pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în stații de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

Acţiunile de control  se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat,  privat  şi mixt),  care  deţin  instalaţii  de  umplere  a  buteliilor  cu  gaz  petrolier lichefiat. Deşi exploziile şi incendiile nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă, consecinţele acestora sunt dramatice în ceea ce priveşte pierderile de vieţi omeneşti şi prejudiciile economice. Gazul  petrolier  lichefiat  este clasificat ca  periculos  în  conformitate  cu  Regulamentul  1272/2008  (CLP),  fiind  un  gaz  extrem  de  inflamabil,  aflat  sub  presiune,  care  poate forma împreună cu aerul amestecuri explozive.

Pentru ca angajaţii şi angajatorii să lucreze în condiții de maximă siguranță, inspectorii de muncă vor verifica îndeplinirea următoarelor aspecte:

  • Obligaţia angajatorilor de a evalua riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive, şi anume: probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive; probabilitatea  prezenţei  şi  activării  surselor  de  aprindere  şi a declanşării incendiului; utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni.
  • Stabilirea, în baza  evaluării riscurilor, a măsurilor tehnice, organizatorice şi de altă  natură,  inclusiv  pentru  zonele  cu  risc  ridicat  şi  specific.  Angajatorii au obligația  să asigure o  instruire  adecvată  a  lucrătorilor  în  domeniul  securităţii şi sănătăţii muncii, cu privire la protecţia împotriva exploziilor; de asemenea, vor  asigura  echipamentul  individual  de  protecţie,  din  materiale  care  nu  produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive.
  • Verificarea  periodică  a  echipamentelor  de  muncă,  inclusiv  instalaţiile  care funcţionează  în  mediu  potenţial exploziv,  conform  reglementărilor  legale  în vigoare. Activitatea de umplere a buteliilor se efectuează numai de către persoane juridice autorizate pentru această activitate. Supravegherea tehnică la umplerea buteliilor,  compusă  din  triere,  umplere  şi  verificare, trebuie  realizată  numai  de  către  personalul  autorizat  de  către  ISCIR,  ca „îmbuteliator fluide sub presiune”. La buteliile fără gardă de protecţie, manipulate manual, este obligatorie montarea prin înfiletare a capacului de protecţie. Trebuie realizată semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, în mod special semnalizarea locurilor unde pot apărea atmosfere explozive. Transportul buteliilor se va  efectua  numai  cu  mijloace  de  transport  construite  şi  echipate  în conformitate cu reglementările legale privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se prevederile ADR/RID.

Obiectivele acţiunii sunt:

  • Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători,  a  prevederilor  actelor  normative  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în muncă,  în  scopul  prevenirii  producerii  evenimentelor  în  timpul  desfăşurării  activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;
  • Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  angajaţilor  în  ceea  ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătaţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.