ITM Prahova verifică agenţii economici care utilizează substanțe chimice periculoase în procesele tehnologice

526

În anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară acţiunea de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele
tehnologice.
Obiectivele acestei acţiuni sunt următoarele:
– Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanțele periculoase prezente la locurile de muncă;
– Creşterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase,
– Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanțelor periculoase.
– Centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.
În cadrul acestei campanii, ITM Prahova a desfăşurat vineri, 05.07.2018, la sediul instituţiei acţiuni de informare şi conştientizare, la care au participat reprezentanţi ai agenţilor economici prahoveni care utilizează substanţe chimice în procesele tehnologice.

În sensul regulamentelor REACH și CLP, întreprinderile care utilizează o substanță caatare sau într-un amestec, în cursul activităților lor industriale sau profesionale sunt consideraţi „utilizatori din aval”.

Principalele obligații și acțiuni prevăzute pentru aceştia
în Regulamentul REACH sunt:

• să identifice, în fișele cu date de securitate primite, măsurile corespunzătoare prevăzute
și să le pună în aplicare;
• în cazul în care primesc un scenariu de expunere, să verifice dacă utilizările din unitate ale substanţei se regăsesc în acesta și dacă sunt respectate condițiile descrise în scenariu;
• în cazul în care utilizarea din unitate nu este prevăzută de niciun scenariu de expunere, să comunice cu furnizorul pentru a face ca utilizarea respectivă să fie inclusă într-un scenariu de expunere;
• să contacteze furnizorii atunci când au apărut informații noi despre pericolul pe care îl prezintă substanța sau amestecul, sau în cazul în care consideră că măsurile de administrare a riscurilor nu sunt adecvate;
• dacă sunt formulatori sau fabricanţi de articole, trebuie să furnizeze informații corespunzătoare clienților, pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță;
• trebuie să respecte obligațiile legate de autorizarea sau restricționarea substanței pe care o utilizează. Informațiile și condițiile care trebuie respectate sunt indicate de obicei în fișa
cu date de securitate.
În perioada iulie – august a.c., ITM Prahova va desfăşura acţiuni de control la agenţii economici, pentru verificarea modului de implementare a prevederilor legale.