Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova aduce în atenţia angajatorilor o serie de informaţii cu privire la necesitatea luării de măsuri în vederea stabilirii de programe individualizate de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru, pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19.

Astfel, angajatorii trebuie să aibă în vedere următoarele prevederi:

  • art. 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora, „Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.”

– art. 2 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, conform cărora, „Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliu angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru

[ … ] d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal”.

  • art. 1 alin. 1 lit. I) şi m) din Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, conform cărora, „l) pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru; m) pot individualiza programul de lucru al angajaţilor astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară activitatea în acest spaţiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spaţiile de lucru cu mai mult de 50 de angajaţi, indiferent dacă salariaţii aparţin unor angajatori diferiţi, fară a afecta durata programului normal de lucru”.

Precizăm faptul că acţiunea de conştientizare a angajatorilor se va realiza şi în cadrul controalelor curente.