ITM Prahova desfășoară activități de control la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier de mărfuri

334

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară în acest an acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier de mărfuri.

Obiectivul prioritar al acţiunii este conştientizarea angajatorilor implicaţi asupra necesităţii în a lua în considerare specificul activităţilor de încărcare/descărcare mărfuri şi de a:

  • coopera în vederea implementării  prevederilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
  • coordona acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale;
  • de a se informa despre riscurile profesionale;
  • informa lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

În acest sens, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au verificat un număr de 19 agenţi economici, printre deficienţele constatate  putând fi enumerate:

  • nu au fost elaborate instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru acţiunile de încarcare/descărcare a mărfii.
  • Instruirea conducătorilor auto la intrarea în unitatea beneficiară a transportului în vederea încărcării/descărcării de mărfuri era insuficientă .
  • Unii conducători auto nu purtau în timpul activităţilor de încărcare/descărcare de mărfuri echipamentul individual de protecţie primit de la angajator.

În urma controalelor desfăşurate în cadrul acestei campanii  au fost aplicate 32 de avertismente şi au fost dispuse tot atâtea măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate.

Menţionăm faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va desfăşura această acţiune de control pe tot parcursul anului, când inspectorii de muncă vor verifica modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei lucrătorilor. Totodată, se va verifica realizarea măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.