ITM Prahova a început controalele pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatori

488

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat în perioada 9-16 iunie 2021,  campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42, 43.

Obiectivele campaniei au fost:

– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor şi a tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii de Muncă – ITM Prahova au depistat 3 angajatori care utilizau 10 persoane fără a avea forme legale de muncă. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat sancţiuni contavenţionale  în valoare de 200.000 de lei.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de muncă, au fost:

 • Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 • Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu date eronate;
 • Primirea la muncă a unei persoane, fără transmiterea raportului de muncă în registrul  general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, pentru care angajatorul a făcut dovada executării contractului de muncă;
 • Neînmânarea către salariaţi a unui exemplar din contractul individual de muncă;
 • Neiniţierea negocierii privind încheierea contractului colectiv de muncă.

De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă au verificat 28 agenţi economici şi au constatat următoarele deficienţe:

 • Semnalizare de securitate incompletă;
 • Neefectuarea controlului medical periodic;
 • Unii lucrători nu purtau echipament individual de protecţie;
 • Planul propriu de securitate nu era întocmit;
 • Cablurile electrice erau păstrate pe sol, pe căile de circulaţie;
 • Trusele medicale lipseau;
 • Personalul desemnat pentru prim-ajutor era neinstruit.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 32.000 de lei.