Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna februarie 2020, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 645.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 212 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 617.000 lei. Totodată, inspectorii de muncă au depistat 31 de persoane care prestau activitate fără contract individual de muncă. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 580.000 de lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 118 de controale şi s-au aplicat amenzi în valoare de 28.500 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 26 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă  sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

Precizăm faptul că în perioada imediat următoare Inspecţia Muncii va desfăşura o campanie de conştientizare privind munca nedeclarată. Campania vizează creşterea gradului de conştientizare a muncii nedeclarate şi a importanţei muncii declarate, precum şi creştere gradului de conştientizare a factorilor de decizie cu privire la necesitatea de a acţiona şi a spori eforturile de combatere a muncii nedeclarate.