ITM Prahova a dat 18 amenzi pentru neregulile găsite în urma verificărilor benzinăriilor din județul Prahova. FOTO

605

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 10 – 16.03.2022, Campania Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN – 4730.

Campania națională a fost coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, și a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Prahova au efectuat 66 de controale în domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, din care 7 avertismente și 11 amenzi în valoare de 30.000 de lei. De asemenea, în urma controalelor efectuate s-au dispus 35 de măsuri cu termene ferme de remediere. Principalele deficiențe constatate au fost:

 • Neacordarea repausului săptămânal;
 • Neacordarea sporului pentru efectuarea orelor de noapte;
 • Lipsa acordului salariatului cu privire la prestarea orelor suplimentare;
 • Lipsa evidenței orelor prestate de către salariați;
 • Neacordarea sporului la salariu pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal (sâmbătă şi duminică);
 • Neacordarea sporului pentru munca efectuată în zilele de sărbătoare legală;
 • Lipsa copiei contractului individual de muncă la locul desfășurării activității;

De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în muncă au verificat 66 de angajatori, printre deficiențele constatate putând fi enumerate:

 • nerealizarea instruirii privind securitatea și sănătatea în muncă;  
 • marcaje deteriorate/necorespunzătoare pentru sensuri și trasee de circulație în stație;
 • lipsa certificatului de examinare „in situ”, pentru echipamentele care funcționau în medii cu potențial de explozie;                                                                        
 • lipsă punți echipotențiale la îmbinările cu flanse la SKID GPL;
 • neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie;
 • neelaborarea/actualizarea documentului privind protecția împotriva exploziilor (DPEx).

În urma controalelor desfășurate în domeniul Securității și Sănătății în muncă în cadrul acestei campanii, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 71.000 de lei și 164 de avertismente. Totodată, inspectorii de muncă dn cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în muncă au dispus 178 de măsuri cu termene ferme de remediere a deficiențelor constatate. Subliniem faptul că personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova va continua acţiunile de îndrumare şi consiliere în domeniul de competenţă, urmârindu-se și modul în care urmează a fi îndeplinitie măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vrea pe această cale să asigure toate persoanele interesate de disponibilitatea totală pentru lămurirea oricăror probleme legate de relațiile de muncă sau de securitatea și sănătatea în muncă, conform atribuțiilor specifice încredințate de legiuitor instituției noastre, continuând să depună eforturi în vederea sprijinirii dezvoltării unor relații armonioase între angajați și angajatori, bazate pe respect reciproc și respectarea tuturor principiilor și normelor legale în vigoare”, a declarat Dumitra Ionescu, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.