ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 386.000 de lei pentru munca la negru în luna iunie

488

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat în luna iunie 2019,  campania naţională pentru desfăşurarea acţiunilor de control  în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42, 43.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor  care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia  REVISAL şi de ale transmite la inspectoratul teritorial de muncă.
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate,
 • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legaliate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale  corespunzătoare.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii de Muncă – ITM Prahova au depistat 6 angajatori care utilizau 16 persoane fără a avea forme legale de muncă. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat amenzi  în valoare de 330.000 de lei.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de muncă, au fost:

 • neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neachitarea drepturilor salariale;
 • neactualizarea regulamentului intern;
 • necomunicarea salariatului a contractului individual  de muncă;  
 • neîntocmirea evidenţei zilnice a timpului de lucru.

De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă au verificat 66 agenţi economici şi au constatat următoarele deficienţe:

 • în zona balcoanelor şi a pereţilor exteriori ai faţadelor imobilelor în construcţie nu erau montate balustrade de protecţie împotriva căderilor în gol;
 • lipsea balustrada scărilor de acces între nivelele imobilelor aflate în construcţie;
 • tronsoanele schelei metalice montate pe faţada imobilului în construcţie nu erau prevăzute cu scări de acces şi nu aveau montate balustrade de protecţie  în zona platformelor (podinelor) de lucru. Platformele metalice care făceau legătura între tronsoanele de schelă montate pe faţada imobilului nu aveau montate balustrade de protecţie şi nu erau asigurate împotriva deplasărilor accidentale ;
 • nu erau montate plase de protecţie/siguranţă pentru a împiedica căderea de materiale şi obiecte de pe planşeele imobilelor în construcţie ;
 • nu erau luate măsuri pentru prevenirea riscurilor de surpare a pereţilor şanţurilor cu pereţi verticali la lucrările de montaj reţea de canalizare, în sensul că în zona de lucru nu existau sprijiniri ale pereţilor şantului săpat.
 • angajatorii nu au verificat modul în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecţie acordat (EIP). S-a constatat faptul că lucrătorii care îşi desfăşurau activitatea în şantier  nu utilizau centura de siguranţă, casca şi încălţăminte de protecţie.
 • nu erau desemnaţi şi instruiţi lucrătorii pentru aplicarea măsurilor de eliminare a stării de pericol  grav şi iminent de accidentare.
 • nu era delimitată şi împrejmuită zona de lucru şi nu erau semnalizate cu panouri indicatoare  căile şi ieşirile de urgenţă, căile de circulaţie, mijloacele de acordare a primului ajutor şi cele de stingere a incendiilor .

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat amenzi în valoare de 56.000 de lei.