Astăzi, 12 Mai 2020, la sala de 200 de locuri a Consiliului Județean Prahova, a avut loc dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului pentru Studiul de Fezabilitate al ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”.

Evenimentul, organizat de Operatorul Regional de apă și canalizare Hidro Prahova SA, în colaboare cu ADI Apa Prahova, a facilitat cetățenilor și celorlalți beneficiari din cele 50 de localități unde se va realiza proiectul consultarea Studiului de Fezabilitate și, mai ales, informarea asupra implicațiilor și beneficiilor socio-economice pe care le va aduce implementarea acestei investiții.

Cu o valoare estimată de circa 350 de milioane de euro, ce urmează să fie finanțat din fonduri structurale asigurate de Uniunea Europeană, Guvernul României, Hidro Prahova SA și autoritățile locale implicate, ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” urmărește extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile din aria de operare a Hidro Prahova SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate pentru creșterea capacității de furnizare și diminuare a perioadelor de restricții în furnizarea de apă potabilă, în perioadele de secetă prelungită.

De asemenea, proiectul urmărește și realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile care nu dispun încă de astfel de servicii.

”Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020”