Grădinița cu program prelungit nr.40 Ploiești angajează!

347

Grădinița cu program prelungit nr.40 Ploiești angajează secretar – normă 0,5, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: superioare;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: excel, word, internet explorer, posta electronica, baze de date;
3. Cunostinte de utilizare a softurilor specifice activitatii: Edusal, Revisal, Siiir
4. Cunostinte privind intocmirea si administrarea corespondentei oficiale, cunostinte privind managementul resurselor umane, notiuni de comunicare si relatii publice;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: corespunzatoare postului;
5. Vechime minima in domeniul resurselor umane 1 an.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30.06.2023 – 13.07.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
17 iulie 2023 validare dosare candidați
17 iulie 2023 ora 12:00 afișare rezultate validare dosare
18 iulie 2023 orele 09:00-11:00 depunere contestații validare dosare
18 iulie 2023 ora 12:00 afișare rezultate finale dosare admise
21 iulie 2023 proba scrisă orele 10:00 – 11:00
21 iulie 2023 afișare rezultate proba scrisă ora 13:00
21 iulie 2023 depunere contestații orele 13:30– 14:00
21 iulie 2023 afișare rezulate finale la proba scrisă după contestații ora 14:30
24 iulie 2023 proba practică orele 10:00 – 12:00
24 iulie 2023 afișare rezultate proba practica ora 12:30
24 iulie 2023 depunere contestații orele 12:30 – 13:00
24 iulie 2023 afișare rezulate finale la proba practică dupa contestații ora 13:30
25 iulie 2023 proba interviu orele 10:00 – 11:00
25 iulie 2023 afișare rezultate proba interviu ora 11:30
25 iulie 2023 depunere contestații orele 11:30 – 12:00
25 iulie 2023 afișare rezulate finale la proba de interviu dupa contestații
ora 12:30
25 iulie 2023 afișare rezultate finale concurs ora 14:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu Program Prelungit nr.40, cu sediul în Ploiești, strada Anotimpului nr. 1, județul Prahova, compartimentul resurse umane, tel. 0729071259, persoana de contact Simache Anca, email: gpp40ploiesti@gmail.com.