Garda Forestieră Ploieşti angajează!

739

Garda Forestieră Ploieşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar-contabil, juridic și administrativ – Compartiment financiar contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializare în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel avansat dovedite cu diplome/certificate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 martie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Notă: candidatul declarat admis la concurs are obligația de a prezenta avizul de integritate conform prevederilor art. 6 alin. (5) din O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere, cu modificările și completările ulterioare, până la emiterea actului administrativ de numire în funcția publică – art. 76 alin. (2) și art. 77 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Garda Forestieră Ploieşti şi la următoarele numere de telefon 0244.406.777.