Fonduri Regio pentru eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” din municipiul Ploiești

497

În data de 15 mai a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizare energetică Școala Gimnazială George Coșbuc”, depus spre finanțare de Primăria Municipiului Ploiești prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Prin acest demers, administrația locală are în vedere reducerea emisiilor de carbon prin creșterea eficienței energetice a clădirii publice aferente Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, precum și prin scăderea consumului de energie din surse neregenerabile. Pentru realizarea acestui obiectiv, se vor finanța lucrări de termoizolare a clădirii, dublate de intervenții ce au ca efect atât eficientizarea consumului de energie pentru iluminat, cât și valorificarea resurselor de energie regenerabilă, instituția școlară urmând să fie dotată cu o pompă de căldură și panouri fotovoltaice. Astfel, prin realizarea acestor investiții, elevii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea educativă în condiții de confort termic sporit.

Valoarea totală a proiectului destinat creșterii eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” se ridică la 1.773 694,57 lei. Din aceștia, peste 1,4 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 221 de mii de lei constituie alocarea din bugetul de stat, în timp ce peste 34 de mii de lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea 18 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B, solicită finanțare de peste 94 de milioane de lei.