Fonduri Regio de peste 2,1 milioane euro pentru dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia

526

Primăria Orașului Sinaia, în calitate de beneficiar de fonduri europene, a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.1„Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – „Ambulatorii”.

Prin acest proiect ce are ca obiectiv creșterea accesului la serviciile de îngrijire medicală primară a persoanelor rezidente sau nerezidente din orașul Sinaia, administrația orașului va moderniza opt secții de specialitate, precum și Laboratorul de analize medicale din cadrul Ambulatoriului, prin dotarea cu aparatură medicală specifică. Astfel, vor fi achiziționate echipamente cu un nivel înalt de performanță care, asociate experienței medicilor în domeniu, vor conduce la furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate, accesibile atât populației orașului, cât și turiștilor.

Din cele 9.705. 783,39 lei, la cât se ridică valoarea totală a proiectului, aproximativ 6,8 milioane de lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,7 milioane de lei este contribuția din bugetul de stat, aproape 194 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului va avea o durată de 49 de luni, începând cu 30 iunie 2016.

Acesta este primul contract din fonduri europene în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de sănatate. Este vorba despre dotările de la ambulatoriu spitalului din Sinaia și modernizarea în totalitate a cabinetelor spitalului orășenesc” Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.
Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor rezidente din orașul Sinaia și nerezidente. Prin acest proiect vor fi modernizate 7 cabinete și 2 laboratoare ale ambulatoriului Spitalului Orășenesc Sinaia.

Vor fi modernizate următoarele cabinete:

1. Cabinet medicină internă;
2. Cabinet chirurgie generală;
3. Cabinet obstetrică-ginecologie;
4. Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
5. Cabinet psihiatrie;
6. Cabinet neurologie;
7. Cabinet ORL

Tot prin prezentul proiect, va fi modernizat laboratorul de radiologie și imagistică medicală, precum și laboratorul de analize medicale al aceluiași ambulatoriu. De asemenea, se propune achiziționarea a 280 elemente de cost (însemnând echipamente medicale de specialitate, dotări, piese de mobilier). Printre cele mai importante amintim computerul tomograf, mamograful, ecograful Doppler.
Valoare totală cu TVA – 9.705.783,39 lei (2.109.952,91€)
Valoare cofinanţare cu TVA – 197.913,98 lei ( 43.980 €)
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni de la semnarea contractului de finanțare.