Fonduri nerambursabile pentru eficientizarea consumului de energie la Colegiul Tehnic Constantin Istrati, Câmpina

1015

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Horia Laurențiu Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, județul Prahova au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice în Colegiul Tehnic Constantin Istrati”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”.

Prin acest demers, administrația locală din municipiul Câmpina va realiza investiții de peste 6,2 milioane de lei din fonduri nerambursabile pentru a crește eficiența energetică a infrastructurii școlare. Astfel, se vor reduce atât consumul de energie primară, cât și emisiile de CO2, îmbunătățindu-se totodată condițiile de desfășurare a activității în cadrul  unității școlare.

Proiectul depus de Primăria Municipiului Câmpina, în calitate de beneficiar, are o  valoare totală de 8. 411.378, 07 din care alocarea din FEDR este de peste 5,4 milioane de lei, peste 830 de mii de lei reprezintă finanțarea din bugetul de stat, în timp ce contribuția beneficiarului ajunge la aproape 128 de mii de lei.

 Până în prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de aplicații, cu o valoare solicitată de aproape 1,8 miliarde de lei, provin din județul Prahova. În acest context, în cadrul Axei prioritare 3, Priorității de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, la nivelul județului Prahova au fost înregistrate 18 aplicații prin care sunt solicitate fonduri de peste 94 milioane de lei