Fonduri europene pentru o nouă grădiniță în comuna Starchiojd

434

În data de 1 august, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Desființare grădiniță și anexă și construire grădiniță două grupe sat Starchiojd, comuna Starchiojd, județul Prahova”.

Primăria Comunei Starchiojd are calitatea de beneficiar de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să asigure o ofertă educațională adecvată și de calitate la nivelul învățământului preșcolar pentru toți copiii din comuna Starchiojd, inclusiv pentru cei cu risc crescut de părăsire timpurie a școlii. Pentru a atinge acest obiectiv, se propune desființarea clădirii nefuncționale și construirea pe același amplasament a unei noi grădinițe. Pe această cale, infrastructura educațională existentă va fi îmbunătățită, fapt ce va contribui la creșterea ponderii populației cu studii medii, precum și la dezvoltarea durabilă a comunei.

Proiectul are o durată de implementare de 57 de luni, 1 mai 2017 – 31 ianuarie 2022, derulând investiții a căror valoare totală este de 2.389.695,29 lei. Din aceștia, peste 1,1 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 177 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de peste 27 de mii de lei.