În cursul acestei săptămâni, a fost semnat contractul de finanțare aferente unor proiecte de investiții prin intermediul cărora autoritățile locale din orașul Mizil – în parteneriat cu Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia”  Mizil, în calitate de beneficiare de fonduri nerambursabile, vor crește calitatea serviciilor medicale furnizate populației deservite de ambulatoriile integrate.

 Aplicațiile sunt finanțate din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Realizat în parteneriat de administrația locală, având calitatea de lider, cu Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, proiectul „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” propune două direcții de intervenții. Pe de o parte, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere ale  corpului de clădire C8 al Ambulatoriului integrat vor asigura condiții optime de desfășurare a activității medicale și de creare a unui flux medical eficient care va reduce timpul de așteptare al pacienților. Pe de altă parte, echipamentele tehnice performante ce vor intra în dotarea unității sanitare prahovene vor ridica standardele de calitate ale serviciilor medicale furnizate, diminuând totodată numărul internărilor, precum și numărul de redirecționări ale pacienților spre alte instituții de sănătate.

Cu o perioadă de implementare de 48 de luni, de la 17 septembrie 2018 până la 17 august 2022, aplicația are o valoare totală de 8.724.519,89 lei. Din aceștia, peste 5,5 milioane de lei este alocarea din FEDR, peste două milioane de lei constituie finanțarea din bugetul de stat, cu aproximativ 160 de mii de lei contribuie beneficiarul, iar peste 860 de mii de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile.

Foto cu caracter ilustrativ