Finanțare europeană de 3,5 milioane euro pentru creșterea calității vieții, în orașul Azuga

435

În data de 23 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Ciprian-George Barbu, primarul orașului Azuga, au semnat contractul de finanțare aferent aplicației „Îmbunătățirea calității vieții populației în oraș Azuga, județ Prahova – lot 1”.

Pentru realizarea acestor investiții, Primăria Orașului Azuga beneficiază de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Administrația locală va construi trei blocuri de locuințe sociale, asigurând astfel necesarul de spațiu locativ, și va realiza lucrări de modernizare pentru 11 străzi, avându-se în vedere amenajarea de trasee pietonale, efectuarea unor marcaje și instalarea sistemelor de semaforizare. Implementarea acestor măsuri va contribui la îmbunătățirea activității economice din Azuga, a sectorului cultural-educativ, precum și a turismului și serviciilor, generându-se pe această cale o creștere a nivelului de trai atât pentru cei 4.440 de locuitori din orașul Azuga, cât și pentru cei din zonele rurale învecinate deservite .

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului au un buget estimat la o valoare totală de 18.212.962,14 lei, din care peste 14,6 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat depășește 2,2 milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 344 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 54 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2022.