Evaluare Națională 2021. Un elev a luat nota 3 la Matematică, iar după contestație a luat 8,25.

409

Peste 18.000 de note greșite la Evaluarea Națională 2021. Un caz neobișnuit este cel al unui elev din Galați, care a primit nota 3 la Matematică, iar după contestație a luat 8,25, având la Limba română 8,90, iar în final 8,57 media.

Conform Metodologiei de desfășurare a Evaluării Naționale, în situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o nouă comisie de contestații formată din doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, au fost înregistrate 20.268 de contestații, după afișarea primelor rezultate obținute de elevi la Evaluarea Națională.

Situația a stat astfel în privința contestațiilor:

  • Limba și literatura română – 11.302 contestații (9,15% din totalul lucrărilor notate)
  • Matematică – 8.803 contestații (7,14% din totalul lucrărilor notate)
  • Limba și literatura maternă – 163 de contestații (2,05% din totalul lucrărilor notate)

Numărul total din acest an al contestațiilor a fost în creștere, comparativ cu anul trecut când au fost înregistrate 15.275.

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Națională (care are o pondere de 80%) și Media Generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).

Rata de participare a fost de 93,9%: 123.122 de candidați prezenți (dintr-un total de 131.179 de absolvenți înscriși). Dintre aceștia, 28.493 de candidaţi (23,10%) au obţinut medii mai mici decât 5 (cinci). Au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă 5 elevi, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu). 

Foto cu caracter ilustrativ