Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova scoate la concurs 6 posturi

614

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Control Reziduuri și Contaminanți:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științele naturii, ramura de știință chimie și inginerie chimică, domeniul de licență chimie;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență tehnologia produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, profilul medicină veterinară, specializarea igienă și laborator veterinar;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală;
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. în domeniul veterinar;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova la data de 15.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru cele 4 (patru) funcții de mai sus.

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Juridic și Resurse Umane:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe administrative, domeniul de licență – științe administrative, specializarea – administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Economic și Administrativ – Compartiment Achiziții – Investiții:
  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova în data de 17.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru cele 2 (două) funcții de mai sus.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 17 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, din Ploiești, str. Corlătești, nr. 11, telefon: 0244/571.751, interior 226.