Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Strategii Programe, Monitorizare, Analiză Statistică și Îndrumare Metodologică a Activităților SPAS.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență, în domeniul științelor sociale, specializarea sociologie-psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 08 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 aprilie 2020: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova din Ploiești, șos. Vestului nr. 14-16, telefon 0244/586.100.