Corpul de control al premierului Ludovic Orban a finalizat, de la instalarea în funcţie, opt acţiuni de control, una fiind la TAROM. Controlul a vizat activitatea din anul 2019 şi a relevat numeroase nereguli, unele chiar de natură penală, fiind sesizaţi procurorii. Corpul de control vorbeşte despre provizoratul îndelungat la conducerea TAROM, neconformităţi referitoare la implementarea cerinţelor privind timpii de muncă şi de odihnă a personalului navigant, trei încălcări ale regulamentului privind protecţia datelor, fiind făcute publice liste de pasageri sau itinerariile unor demnitari, dar şi pierderi financiare.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, acţiunea de control de la Ministerul Transporturilor (MT) şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – „TAROM” SA (TAROM) a vizat perioada 01.01.2019 – 26.11.2019.

”Obiectivele au fost de a verifica respectarea prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă la nivelul TAROM, precum şi modalitatea de operare a aeronavelor din flota TAROM. De asemenea, s-a analizat modul de îndeplinire de către MT, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar la TAROM”, se arată în comunicat.

Prezentăm integral principalele constatări ale actului de control:

1. La nivelul TAROM SA a fost perpetuată situaţia provizoratului în administrarea Companiei, aspect care a condus la situaţia ca, în perioada 01.01.2017 – 31.10.2019, în CA al TAROM SA să fie numiţi 32 de administratori provizorii.

Raportat la această situaţie, autoritatea tutelară, respectiv MT, nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale privind declanşarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, fapt ce a condus la o instabilitate managerială, situaţie ce poate afecta performanţele economice ale Companiei pe termen mediu şi lung.

2. În perioada 01.01.2017 – 31.10.2019, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de 8 directori generali numiţi exclusiv pentru mandate provizorii, fluctuaţia de personal generând o instabilitate în ceea ce priveşte activitatea managerială a Companiei care s-a desfăşurat în lipsa unui plan de management aprobat şi asumat care să asigure realizarea indicatorilor de-  performanţă financiari şi nefinanciari, cu consecinţe directe asupra situaţiei economico-financiare a Companiei.

Consecinţele negative ale instabilităţii manageriale asupra activităţii Companiei au fost evidenţiate şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în cadrul activităţilor de supraveghere a conformării operatorului aerian la normele ce reglementează operaţiunile aeriene şi navigabilitatea.

3. Deşi posturile de membri CA al TAROM SA erau vacante începând cu data de 15.03.2019, demersurile efectuate de către MT pentru iniţierea procedurii de selecţie a acestora au fost declanşate după 3 luni de la acel moment, în prezent nefiind finalizate, încălcându-se în acest mod prevederile OUG nr. 109/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

4. La data de 19.06.2019, a fost numit în funcţie un director general provizoriu al TAROM SA, pentru un mandat de 4 luni (până la 19.10.2019).

La data de 03.10.2019 a fost aprobată prelungirea perioadei de mandat al acestuia începând cu data de 20.10.2019, cu o perioadă de două luni, fără a fi precizate motivele temeinice pentru susţinerea unei astfel de decizii, aşa cum sunt prevăzute la art. 642 (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 15.10.2019, ca urmare a analizei activităţii directorului general provizoriu al TAROM, membrii CA au hotărât revenirea asupra deciziei de prelungire a mandatului şi revocarea acestuia din funcţie începând cu data de 16.10.2019.

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la motivele ce au stat la baza revocării din funcţie a directorului general al Companiei, precum şi faptul că aceste aspecte fac obiectul unui dosar penal înregistrat la nivelul Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie din cadrul DNA, unde se efectuează cercetări, raportul de control a fost înaintat, spre valorificare, unităţii de parchet anterior menţionate.

5. În cadrul activităţii de supraveghere derulate la TAROM SA de către AACR în cursul anului 2019, au fost identificate neconformităţi referitoare la implementarea cerinţelor privind timpii de muncă şi de odihnă a personalului navigant, implementarea cerinţelor referitoare la sistemul de management al siguranţei şi la transportul aerian de bunuri periculoase.

Totodată, la solicitarea TAROM SA, AACR a desfăşurat o investigaţie cu privire la „înregistrări din carnetul de zbor al unui pilot” al Companiei, în urma căreia a fost avertizat pilotul în cauză cu privire la completarea defectuoasă a carnetului de zbor propriu, a fost emisă o neconformitate de nivel 2 către TAROM SA şi a fost sesizată Poliţia Transporturi pentru „un caz de fals în înscrisuri în carnetul de zbor”.

6. În data de 10.10.2019, din cele 42 de zboruri programate şi efectuate de aeronavele TAROM SA, 18 zboruri au înregistrat întârzieri (cuprinse între 5 şi 45 de minute), durata medie a „întârzierii la plecare” fiind de 16 minute, în perioada 07-13.10.2019 nefiind înregistrate curse anulate.

7. Cu privire la numărul parlamentarilor care au făcut parte din listele de pasageri ale curselor aeriene operate de Companie către Bucureşti la data de 10.10.2019, din verificări a rezultat faptul că 5 parlamentari au făcut parte din aceste liste.

8. La data de 28.10.2019, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a comunicat CCPM faptul că, în cursul anului 2019, reprezentanţii TAROM SA au notificat autorităţii trei situaţii privind încălcări de securitate, după cum urmează:

– prima a reprezentat o eroare operaţională generată de resetarea softului utilizat pentru emiterea facturilor, investigaţia finalizându-se fără aplicarea de măsuri corective;

– a doua a vizat dezvăluirea către presă a unei liste privind pasagerii unui zbor TAROM SA, prin fotografiere cu telefonul mobil a ecranului unei staţii de lucru, fiind afectate 22 de persoane (dintre care un demnitar-ministru);

Cu privire la acest aspect, conform comunicatului postat pe site-ul ANSPDCP, investigaţia efectuată la TAROM SA s-a finalizat în data de 07.11.2019, iar în urma verificărilor s-a constatat că aceasta a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 95.194 lei, echivalentul a 20.000 EURO;

– a treia notificare s-a referit la publicitatea itinerariului unor pasageri – persoane publice (demnitari – senatori/deputaţi), precum şi interogări ale unor baze de date, investigaţiile cu privire la acest incident fiind în curs de desfăşurare.

Potrivit documentelor puse la dispoziţie de persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul TAROM SA, cea de a treia notificare de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal a fost transmisă electronic către ANSPDCP la data de 22.10.2019 şi a semnalat „(…) apariţia în media a unor informaţii referitoare la divulgarea numelor unor persoane publice care au călătorit pe data de 10 octombrie pe curse interne TAROM.” La nivelul ANSPDCP, se afla în desfăşurare o investigaţie cu privire la diseminarea/transmiterea de către persoane din cadrul companiei, a listelor de pasageri sau a numelor unor pasageri ai zborurilor interne ale TAROM SA, operate în data de 10.10.2019.

9. Flota TAROM SA era constituită, la data de 09.10.2019, dintr-un număr de 25 aeronave cu o vechime cuprinsă între 1-31 de ani.

Reprezentanţii TAROM SA au concluzionat că imobilizările dese şi prelungite pentru remedierea deficienţelor apărute în operarea aeronavelor de tip Boeing 737-300 şi ATR42/72 au avut un impact negativ atât asupra imaginii Companiei, cât mai ales asupra rezultatelor financiare din operarea curselor regulate.

10. TAROM SA a înregistrat pierderi anuale brute în fiecare dintre exerciţiile financiare aferente perioadei 2008-2018, iar în primele opt luni ale anului 2019, Compania a înregistrat pierdere brută, dar în primele opt luni ale anului 2019 s-a constatat o uşoară redresare a performanţelor economice ale Companiei.

Evoluţia disponibilului TAROM SA a înregistrat un trend pronunţat descendent începând cu semestrul al doilea al anului 2016 şi până la finele primului trimestru al anului 2019.

11. Până la finalizarea verificărilor CCPM, contractul de leasing („Leasing Agreement”) care prevedea preluarea noilor aeronave ATR nu a fost încheiat de TAROM SA cu NORDIC AVIATION CAPITAL DAC, firma de leasing nominalizată în MoU încheiat în data de 21.06.2019.

Din informaţiile/documentele puse la dispoziţia CCPM de reprezentanţii TAROM SA, nu a reieşit în ce modalitate a fost selectată firma de leasing NORDIC AVIATION CAPITAL în vederea derulării operaţiunilor de leasing operaţional şi buy-back, raportat la obligaţiile instituite de prevederile art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare.

”De asemenea, au fost constatate şi alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unităţii de parchet competentă, astfel că datele şi informaţiile care vizează constatarea săvârşirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate”, se mai arată în counicatul citat.

Raportul de control a fost finalizat la data de 05.12.2019 şi transmis către Prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (spre analiză şi valorificare), Curtea de Conturi a României (spre informare), Ministerul Finanţelor Publice (spre analiză şi valorificare), Compania Naţională de Transporturi Aeriene – TAROM SA (spre valorificare) şi unitatea de parchet competentă.