Controale la firmele de construcții din județul Prahova

440

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară  în acest an Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

 Obiectivele campaniei sunt:      

  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime.
  • Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
  • îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate;
  • Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

  În acest sens, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă au verificat un număr de 22 agenţi economici, printre deficienţele constatate putând fi enumerate:

  • Neefectuarea instruirii periodice a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Neutilizarea echipamentului individual de protecţie  (cască de protecţie, centuri de siguranţă);
  • Utilizarea unui echipament de lucru la înălţime fără a fi dotat cu sisteme de protecţie (schele metalice fără balustrade de protecţie);
  • Nerespectarea măsurilor de securitate la lucrările de săpături pentru reţelele de canalizare.

În urma controalelor desfăşurate în cadrul acestei campanii  au fost aplicate o amendă în valoare de 4000 de lei şi 54 de avertismente. Totodată, a fost dispus un număr de 55  măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate.