Controale la firme pentru respectarea relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii, desfășurate de ITM Prahova, soldate cu amenzi de 268.000 lei

427

ITM Prahova a aplicat, în luna ianuarie 2019, amenzi  în valoare de 268.000  lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna ianuarie 2019, acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 268.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 215 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 158.000 lei. Totodată, inspectorii de muncă au identificat 13 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 120.000 de lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 97 de controale şi 80 de angajatori au fost sancţionaţi contravenţional. S-au aplicat amenzi în valoare de 110.000 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 20 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă  sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

Având în vedere numeroasele solicitări  primite din partea angajatorilor și a salariaților, privind modul concret de aplicare a art.  71  din  O.U.G. nr.  114/2018,  Inspecţia  Muncii   face  următoarele precizări:  în ceea ce privește domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară  garantat  în  plată, fără  a  include  sporuri  şi  alte  adaosuri, stabilit  la  suma  de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră este aplicabil tuturor  salariaţilor  angajatorilor  care desfăşoară   activităţi   în   sectorul   construcţii,   în   următoarele   domenii   de activitate :

  1. activitatea  de  construcţii  definită  la  codul  CAEN  41,42,43 -secţiunea  F -Construcţii;
  2. domeniile  de  producere  a  materialelor  de  construcţii,  definite  de următoarele coduri CAEN:

 2312 -Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 -Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;

                2332-Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

               2361 -Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

               2362 -Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

               2363 -Fabricarea betonului;

               2364 -Fabricarea mortarului;

               2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

               2370 -Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

               2223 -Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

                1623 -Fabricarea  altor  elemente  de  dulgherie  şi  tâmplărie  pentru construcţii;

                2512 -Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

                2511 -Fabricarea  de  construcţii  metalice  şi  părţi  componente  ale structurilor metalice;

                0811 -Extracţia  pietrei  ornamentale  şi  a  pietrei  pentru  construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

                0812 -Extracţia pietrişului şi nisipului;

                711 -Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică.

„ Inspectorii de muncă vor controla aplicarea corectă a acestor prevederi și, în  cazul nerespectării obligaţiei legale de garantare în plată a salariului minim brut pe ţară în aceste domenii  de  activitate,  se  vor  aplica  prevederile  art.260  alin.(1)  lit.a)  din Legea   nr.   53/2003 –Codul Muncii,  republicat  cu  modificările  şi  completările ulterioare, amenda contravenţională fiind de la 300 lei la2.000 lei. ” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. – ne anunță într-un comunicat de presă ITM Prahova.