Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat în perioada 02-06.06.2020, Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Obiectivele campaniei au fost:

– Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de ale transmite la inspectoratul teritorial de muncă.
– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile menţionate anterior.
– Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare .

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au depistat 2 de persoane la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Pentru aceste deficienţe au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 40.000 lei. De asemenea, inspectorii de muncă au constatat şi alte neconformităţi: nerespectare sărbătorilor legale, neacordarea drepturilor salariale, neactualizarea regulamentului intern, neefectuarea corecţiilor în Revisal, pentru care s-au aplicat amenzi în valoarea totală de 25.000 lei.

Totodată, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat controale la un număr de 37 de agenţi economici şi au constatat următoarele deficienţe:
– Accesul la tablourile electrice era blocat;
– Căile de acces/circulaţie blocate cu diverse materiale;
– Neprezentarea tuturor documentelor solicitate;
– Lipsă control medical periodic;
– Instruire necorespunzătoare, nu erau întocmite instrucţiuni proprii pentru toate activităţile;
– Truse sanitare cu termen de valabilitate expirat;

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 12.000 de lei.