Consiliul Local Ploiești a aprobat impozite mai mari în 2019 pentru o anumită categorie de proprietari de terenuri și case

1757

Administrația ploieșteană, a aprobat, în sfârșit, pedepse pentru cei care nu au grijă de terenurile și casele aflate pe teritoriul urbei. Mai exact, cine nu iși ingrijește proprietățile, va plăti impozite mai mari cu până la 500%, în funcție de stabilirea gradului de deteriorare.

Această masură vine in contextul în care, pe raza municipiului Ploiești sunt nenumărate terenuri și clădiri neîngrijite/abandonate.

Potrivit legii, sunt considerate neîngrijite, „clădirile aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate, necurăţate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură’. Terenurile neîngrijite sunt cele „lăsate în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite, abandonate, insalubre, prin neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea și nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură’. 


Nu vor fi supraimpozitate „clădirile și terenurile neîngrijite de proprietarii care deţin autorizaţie de construire sau desfiinţare valabilă, în vederea construirii, renovării, demolării sau amenajării terenului şi au anunţat Inspectoratul de Stat în Construcţii şi autoritatea publică locală despre începerea lucrărilor’. 

Dar, înainte de supraimpozitarea propriu-zisă, primăria este obligată să parcurgă niște etape. Iată ce prevede legea: După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului, proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea clădirii sau terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere și îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/ îngrijire. 


Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se încheie un proces-verbal de conformitate și impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, cu până la maximum 500%. 

Până în prezent, majorarea impozitului a fost aprobată pentru următoarele proprietăți :

Bd. Republicii, nr. 297B (teren+clădire)

Str. Putna, nr. 101

Str. Poligonului, nr.11

Str. Târgoviștei, nr. 4

Str. Veniamin Costache, nr. 45

Str. Tazlău, nr. 23

Str. Veniamin Costache, nr. 51

Str. Elena Doamna, nr.76

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 74

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 159

Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 23A

Str. Rudului, nr. 209

Str. Rudului, nr. 143

Str. Rudului, nr. 141

Str. Mărășești, nr. 48

Str. Mărășești, nr. 150

Str. Mărășești, nr. 109

Str. Mărășești, nr. 127

Str. Căliman, nr. 89

Str. Vasile Lucaciu, nr. 10 (teren+clădire)

Str. Eroilor, nr. 55

Str. Crișan, nr. 3
Str. Enăchiță Văcărescu, nr. 31

Str. Jepilor, nr. 8

Str. Decebal, nr. 36

Str. Moș Ion Roată, nr. 22-24

Str. Vasile Alecsandri, nr. 32

Str. Nămoloasa, nr. 2

Str. Nucilor, nr. 32

Str. Romană, nr. 127

Str. Timiș, nr. 5

Str. Praga, nr. 16

Str. Carpenului, nr. 9

Str. Carpenului, nr. 69

Bd. Independenței, nr. 15 ( Fosta Casă a Căsătoriilor )