Consiliul Concurenței suspectează principalii producători de ciment din România de o înțelegere anticoncurențială realizată prin împărțirea pieței

538

Principalii producători din sectorul producerii și comercializării cimentului din România (Holcim România, CRH România şi HeidelbergCement România) au capacităţi de producţie diferite, dar gradul de utilizare al acestora este asimetric, astfel încât compania care are cea mai mare capacitate de producţie, o utilizează cel mai puţin.

Acest aspect a condus la o situaţie neobişnuită, în care cele trei companii deţin cote de piaţă aproximativ egale, fluctuațiile în timp fiind nesemnificative. Această concluzie se menţine şi în urma observaţiilor primite în cadrul dezbaterii publice a raportului anchetei sectoriale pe piața producerii și comercializării cimentului.

Analiza a fost derulată cu scopul de a avea o imagine cât mai clară asupra mecanismelor de funcţionare, de a identifica eventualele disfuncționalități la nivelul sectorului şi de a formula recomandări care să conducă la eliminarea acestora în scopul intensificării concurenţei.

Cele trei mari companii sunt integrate vertical pentru a eficientiza procesul de producție, a reduce costurile şi a facilita accesul la resurse. În acelaşi timp, companiile dețin capacități de producție atât pe piețele de extracție/prelucrare şi comercializarea agregatelor minerale, cât şi pe pieţele producerii şi comercializării betoanelor, mortarelor şi șapelor, prefabricatelor din beton. Holcim România, CRH România şi HeidelbergCement România sunt prezente şi pe piețele producerii şi comercializării filerului de calcar, respectiv a lianților hidraulici speciali/rutieri (HeidelbergCement România nu produce astfel de lianți).

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a observat că prețurile anumitor sortimente de ciment oferite de producători au avut aceeaşi evoluţie în timp.

De asemenea, principalii clienţi pentru fiecare dintre cei trei producători se află o distanță de aproximativ de 350 de km în jurul punctului de desfacere, ceea ce ridică suspiciuni privind o posibilă împărțire a pieței geografice. Aceste aspecte indică faptul că ar putea exista o coordonare între cei trei producători la nivelul sortimentelor produse și livrate în scopul împărțirii pieței, aceşti producători de ciment având posibilitatea de a ține captivi anumiți clienți astfel încât să mențină cote de piață simetrice.

În urma acestor constatări, Consiliul Concurenţei a declanşat, în luna octombrie a anului trecut, o investigaţie privind o posibilă înţelegere anticoncurenţială între Holcim România, CRH România şi HeidelbergCement România, realizată prin împărţirea pieţei producţiei şi comercializării cimentului din România, din perspectiva cotelor de piaţă şi/sau produselor oferite pe piaţă, limitarea sau controlul producţiei, comercializării, dezvoltării tehnice sau investiţiilor, corelate cu posibila coordonare a politicii de formare a preţurilor practicate de companiile implicate.

În acelaşi timp, Consiliul Concurenței a recomandat ca în proiectul de modificare a Legii minelor să fie unele prevederi pentru reducerea perioadei de acordare a licenței de exploatare a agregatelor de carieră și prelungirea acesteia, având în vedere că perioada îndelungată (maximum 20 de ani), pentru care se acordă licenţa de exploatare, precum şi dreptul de prelungire, nelimitat, reprezintă elemente ce pot conduce la limitarea sau blocarea accesului pe piață și, implicit, la îngrădirea concurenței. Raportul final al anchetei sectoriale pe piața producerii și comercializării cimentului, poate fi consultat pe pagina web a instituţiei: www.consiliulconcurentei.ro.