Consilierii locali sunt convocați astăzi într-o ședință extraordinară

528

Consiliului Local al Municipiului Ploieti este convocat în ședință extraordinara in data de 18 februarie incepand cu ora 15:00, la sala de ședințe de la etajul II din noul sediu al Primariei Municipiului Ploiești, Piata Eroilor, nr. IA, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE CARTIER BEREASCA” – initiat de primar Adrian-Florin Dobre.
  2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Construire Laborator Radioterapie cu Energii inalte» aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 – initiat de primar Adrian-Florin Dobre și de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinatie teren din zona gospodarie comunala și zona unitati industriale nepoluante in zona mixta: locuinte colective/institutii și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploiești, str. Targoviștei nr. 12 – initiat de primar Adrian-Florin Dobre.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinatie din zona unitati industriale in zona mixta institutii, servicii, locuinte colective și reglementare indicatori urbanistici maximali” Str. Targoviștei, nr. 4A, Ploiești – initiat de primar Adrian-Florin Dobre.
  5. Proiect de hotarare privind solicitarea de transmitere a unei paqi din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Ploiești – initiat de primar Adrian-Florin Dobre.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 188.712.306 lei – initiat de primar Adrian-Florin Dobre.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari și a programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2019 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare – initiat de consilierii George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sirbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog, Marius Nicolae Mateescu și Ștefan Danescu.