Comuna Valea Doftanei angajează șofer!

417

Comuna Valea Doftanei, cu sediul în Valea Doftanei, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : șofer
NUMĂRUL POSTURILOR:1
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Birou Administrativ, Transporturi și Întreținere Spații Verzi
DURATA TIMPULUI DE LUCRU. 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– nivel studii: G
– vechime în muncă: minim 1 an;
– permis de conducere categoria D
– atestat profesional pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR în termen de valabilitate;
– aviz psihologic valabil pentru conducator auto transport persoane categoria D, aviz medical valabil pentru conducator auto transport categoria D;

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Valea Doftanei, cu sediul în Valea Doftanei, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova, până la data de: 21.09.2023, în intervalul orar 8.00 – 16.30 de luni până joi și vineri în intervalul orar 8.00-14.00.
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei, sat Teșila, str.Calea Doftanei, sat Teșila, nr. 156, județul Prahova, telefon: 0244365367, fax: 0244365202, de pe website: primariavaleadoftanei.ro., persoană de contact: STANCIU COSMINA ILEANA- funcția –referent-persoană cu atribuții resurse umane, având numărul de telefon 0760665573

Foto cu caracter ilustrativ