Ce nereguli au depistat inspectorii ITM la santierele din Prahova

424

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada august – septembrie 2019, campania naţională de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42, 43.

Obiectivele campaniei au fost:

– luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale;
– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă au verificat 8 agenţi economici şi au constatat următoarele deficienţe:

– nu erau semnalizate şi împrejmuite zonele de lucru;
– nu era delimitat şi împrejmuit şantierul;
– nu erau semnalizate căile de circulaţie;
– cablurile de alimentare erau aşezate pe căile de circulaţie;
– nu era întocmit planul propriu de securitate;
– nu era finalizat programul de testare a lucrătorilor;
– nu s-a prezentat evaluarea riscurilor şi planul de prevenire şi protecţie.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat amenzi în valoare de 18.500 de lei.